Budou to dva roky, co osmnáctiletá Terka přijala na velikonoční vigilii křest. Únorové téma "Obrat >180°" zakončujeme rozhovorem o této události, kterou si mnozí z nás už nepamatují. Jaké to bylo prožít svátost křtu ve věku, kdy se pro tento krok víry musela rozhodnout sama, na toto jsme se zeptali rodačky z moravské Hané.

Teri, jak přijali tví nevěřící rodiče oznámení, že se připravuješ na křest?

Měli strach, abych něčemu slepě nepropadla a nestala se obětí nějaké sekty. Postupně poznávali, že katolíci jsou celkem fajn. Oba rodiče a nejbližší rodina se zúčastnili křestního obřadu. Největší radost měla věřící prababička, kterou podezřívám z toho, že mi víru vymodlila. Přátelé a spolužáci moji volbu zcela tolerantně přijali. Nesetkala jsem se s jediným negativním ohlasem. Naopak ocenili, že jdu za tím, čemu věřím

Během přípravy na křest (katechumenátu) jsi více poznávala život s Kristem a v Církvi, prohlubovala svou víru. Byla nějaká pravda víry, církevní praxe nebo něco, co jsi nedokázala přijmout?

Měla jsem problém přijmout církevní tradici. Od mariánské úcty po kněžský celibát. Při studiu katechismu a Písma však do sebe začalo všechno zapadat. Velmi mi pomohl kněz, který mě připravoval. Diskutovali jsme i několik hodin vkuse a společně se modlili.

"Největší radost měla věřící prababička, kterou podezřívám z toho, že mi víru vymodlila." (Foto:  Terčin archiv.)

Mělas ještě někoho, kdo tě v tomto období doprovázel, pomáhal ti?

Moje budoucí kmotra byla vždycky připravená se mnou řešit pochybnosti a trpělivě zodpovídat dotazy, se kterými jsem už nechtěla obtěžovat kněze. Tou dobou jsem rok docházela do spolča. Jeho členové mi představili křesťanský život takový, jaký je. Mohla jsem ho na nich pozorovat v celé jeho kráse a bez zbytečných ideálů. 

To, že Ježíš tě miluje a je tvým Pánem, jsi dokázala vyznat už na začátku katechumenátu nebo sis to uvědomovala postupně?

Celý přípravu jsem vyznávala Ježíše pouze povrchně. „Bůh je láska“ a „Ježíš tě miluje“ pro mě byly fráze. Až teprve měsíc před křtem jsem četla Život sv. Terezie, který mě přesvědčil, že s Kristem lze mít skutečně blízký vztah. Začala jsem prosit o dar lásky k Ježíši. Týden před křtem jsem se ráno vzbudila, první co mne napadlo: „Ty vole, já miluju Ježíše!“ Obklopila mě do té doby největší radost a já poznala, že Ježíš je Pán.

Jak vypadal tvůj den D?

Pokud si dobře pamatuji, ráno na Bílou sobotujsme jeli do kostela spolu s mým spolukřtěncem vyznat vyznání víry. Potom jsem navštívila kamarádku kadeřnici, aby změnila mou dosavadní vizáž. Odpoledne jsem seděla u počítače, hrála hry a sledovala film o Edith Stein, který běžel na televizi Lux. Samozřejmě, že jsem byla nervózní, čekal mě přece nejvýznamnější okamžik mého života. I nevěřící rodiče vycítili tu posvátnost a přišli si za mnou do pokoje popovídat o mých pocitech!

Máš nějakou silnou vzpomínku ze svého křtu?

Bylo jich víc. Když vynechám ty nejniternější, velmi na mne zapůsobilo přijetí od farníků. Některé z těch, kteří mě objímali a vítali „v rodině“, jsem nikdy před tím neviděla. Dostala jsem od nich i spoustu dárků. Pan kostelník mi blahopřál se slovy: „Ne, že vás toť vidim naposled! Musite chodit pořád do kostela, ne jenom tak nekdy, ale každó nedělu.“ V podstatě jsem si z jeho slov uvědomila, že jsem součástí Kristova Těla a jsem nenahraditelná. Když já nepůjdu na mši, kdo jiný? A nejenom na mši…

"Pán mě bezprostředně po křtu obdaroval vším, po čem jsem kdy toužila." (Foto:  Terčin archiv.)

Zaznamenala jsi po křtu ve svém životě nějakou změnu?

Můj život se změnil radikálně. Dříve mě svazovaly různé strachy a hříchy, ale ve křtu jsem obdržela obrovskou sílu a pokoj. Pokušení a špatné náklonnosti nezmizely, ale už nikdy jsem jim nedovolila, aby v mém světě převládaly nad Bohem. Začala jsem život vnímat jako dar. Pán mě bezprostředně po křtu obdaroval vším, po čem jsem kdy toužila. Možná si přál, abych poznala, že to všechno ve srovnání s ním nic neznamená. 

Každý rok při velikonoční vigilii společně obnovujeme svoje křestní vyznání. Co tento obřad znamená pro tebe, která jsi jeho „plnou verzi“ zažila před třemi lety?

Obnovování křestního slibu pro mě znamená znovu se ponořit do velkého tajemství spásy, které pro mě Bůh připravil. Je to příležitost pocítit milost, kterou jsem získala znovuzrozením a připomenout si moje křesťanské povolání, svatost.

Díky, Terez, za ochotu podělit se o své první zkušenosti s životem z víry a křestní milostí. Ať ti Pán žehná!

 

Taky jste prožili křest jako starší děti, dospívající či dospělí? Jak vám Bůh změnil skrze tuto svátost život? V komentářích můžete ostatním vydat svědectví. Díky za něj.