Člověk byl Bohem stvořen nejen s duší, ale i tělem. V době zdravého životního stylu a food trendů se možná zdá, že křesťanství málo zdůrazňuje "tělesné záležitosti". A pokud o nich mluví, často se omezuje pouze na souvislosti s lidskou sexualitou a manželstvím. Ne, nezapomnělo se i na další úhly pohledu, ale prostě každá doba má svoje primárnější problémy.

Březnovým tématem Věřím ve vzkříšení těla bychom si chtěli připomenout, že kromě naší nesmrtelné duše máme i tělo, s kterým jsme byli stvořeni. Vybrali jsme ho i s ohledem k přibližujícím se oslavám vzkříšení Ježíše Krista. Prvního člověka, který vstal z mrtvých i se svým tělem.

Naše tělo vyjadřuje naši duši.(Foto: Vladimir Pustovit, Flickr.com [online] creative commons)

1) Spása čeká naši duši... a překvapivě - i tělo!

Prvořadým úkolem nás křesťanů je starat se o spasení své duše. A snad kvůli tomu občas zapomínáme myslet i na ten hmotný prostor, který naše duše oživila a který se stává jejím výrazem - tělo.

Člověk je jednotou těla a duše. I tělesná schránka se tak podílí na naší lidské důstojnosti, alespoň tak to Církev učí. V minulosti už bylo x-případů pohrdání tělem a tělesným životem. Tělo bylo považováno za špinavé, nedůstojné prostě špatné. A je tomu přesně naopak. Naše tělo je dobré a hodné úcty, protože ho stvořil Bůh a spolu s naší duší má být vzkříšeno v poslední den. Sice nevíme, jakým způsobem se to stane, když bude tlít někde v hrobě, ale Bůh učinil už mnohem podivuhodnější věci, tak určitě zvládne i tuto. :-)

2) S duší jednou jsou

Na rozdíl třeba od hinduismu sice křesťanství není spojeno přímo s nějakým tělesným cvičením, jež má osvítit ducha, ale i v křesťanství se s tělem počítá. Vzpomeň si na veškeré to vstávání, klekání a gesta kněží při mši. Tělo vyjadřuje duši. Například se to může projevit právě v modlitbě. Máš někdy pocit, že se ti na kolenou modlí prostě líp? Nebo když zavřeš oči, jsi schopný se víc na Boha soustředit?

Tělo a duše jsou v jednotě a navzájem se ovlivňují. Stává se ti třeba po velkém obědě, že se ti už nechce nic dělat? Nebo když si dáš nějakou dobrou snídani, máš po ní spoustu energie, dobrou náladu a jsi schopný jasně myslet už od rána?

Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem. (Foto: Ideacreamanuela ideacreamanuela, Flickr.com [online] creative commons)

3) Bůh nás stvořil s tělem a viděl, že je to dobré.

Asi každý víme o něčem, co bychom na svém těle zkorigovali (hlavně o holkách se to říká, ale kluky nebudeme podceňovat). Problém nastane, pokud máme pocit, že na svém těle něco nenávidíme. Pokud něco takového máš, bylo by dobré si uvědomit, že takto zraňuješ především sám/samu sebe a že to může poukazovat na tvoje nepřijetí sebe sama. Sebe sama se vším všudy. Samozřejmě je rozdíl, jestli jsme se s předmětem naší nespokojenosti už narodili nebo jestli si za svůj pivní či čokoládový břich můžeme sami. S tím prvním málokdy co můžeme udělat. Změna toho druhého za zkoušku už ale stojí.

4) Tělo je chrámem Ducha Svatého

Ty celá/celý jsi určen, aby ses stal chrámem Ducha Svatého. A i v kostele je třeba občas uklidit ;-) Možná máš pocit, že váš chrám je tak málo navštěvovaný, že se v něm snad ani nešpiní. Opak bývá pravdou - tím víc se v něm usazuje prachu, tím víc chátrá. Někdo ten úklid či opravu nakonec stejně udělat musí – zevnitř ale i z venku.

Kostel je záležitost celé farnosti, ale tvoje tělo si musíš udržovat a formovat sám/sama. ať už sportováním, vyváženou stravou nebo tím, že budeš dobře spát a odpočívat či třeba chodit na pravidelné lékařské prohlídky.

Tvé tělo odráží geny tvých rodičů a zároveň vyjadřuje i tvou jedinečnost. (Foto: Ralph Repo, Flickr.com [online] creative commons) 

5) Mé tělo to jsem já!

Tvé tělo tvoří tvou osobu. Odráží geny tvých rodičů a zároveň vyjadřuje i tvou originalitu, jedinečnost. Skrze své tělo se dáváš druhým a obráceně, jsi je schopný přijmout. Tělem se spojujeme s celým lidstvem a stvořením. Tvou bytost hluboce formuje to, co tvé tělo prožívá. Bůh tě stvořil takovou/takového, jaký jsi, a bezvýhradně tě miluje. Když se snažíš ho poslouchat v řadě věcí, pokus se ho následovat i v tomto.

Inpirativní čtení k tématu: Daniel ANGE: Tvé tělo je stvořeno pro lásku (Karmelitánské nakladatelství, 1998), Jo CROISSANT: Tělo, chrám krásy (Karmelitánské nakladatelství, 2002), Christopher WEST: Teologie těla pro začátečníky (Paulínky, 2006).