„Buďte stále připraveni obhájit se před každým, kdo se ptá po důvodech vaší naděje.“ Přesně tento citát Vás přivítá, když otevřete aplikaci Tweetuj s Bohem, která reaguje na potřebu mladých lidí najít odpovědi na ožehavé otázky víry.

 

Aplikace, která byla do češtiny přeložena v průběhu loňského Světového setkání mládeže, má za cíl stručně a interaktivně představit víru mladým lidem, kteří pochybují, případně hledají Boha. Zároveň může být užitečným nástrojem pro věřící, kteří se pohybují v nevěřícím kolektivu a čelí různým všetečným otázkám svého okolí.

Lidé, kteří si pořídí aplikaci, se tak mohou dozvědět odpovědi na často nepříjemné otázky, na něž je obtížné reagovat. Zájemci se seznámí s tím, jak církev vysvětluje, proč Bůh dopouští smrt, jestli je Velký třesk v rozporu s učením Bible nebo proč se jeví být mše svatá občas tak nezáživná. Odpovědi jsou stručné a doplněné také citáty papežů z nedávné doby.

Mladí často nevidí smysl

Autorem projektu, který se postupně rozšířil do různých světových mutací, je nizozemský kněz Michel Remery se zajímavým životním osudem. Ačkoliv vystudoval architekturu, měl přítelkyni i slibně nastartovanou kariéru, rozhodl se odpovědět na Boží volání a stal se duchovním v jedné z nejliberálnějších zemí na světě. Remery se v roli duchovního pastýře našel a založil iniciativu Tweetuj s Bohem. Původně se jednalo o knihu, v níž se snažil formou krátkých odpovědí přiblížit nejdůležitější otázky víry z pohledu katolické církve.

Na začátku celého projektu byly zvídavé otázky jeho farníků z řad mládeže. „Všechno se začalo otázkami mladých lidé v mé farnosti. Měli tolik otázek týkajících se víry, že jsem je všechny nezvládl zodopovědět během nedělních mší. Začal jsem se s nimi pravidelně setkávat a společně jsme začali hledat odpovědi. Takže všechny otázky jsou skutečně otázky současných mladých lidí," popsal pro Denník N vznik knihy, která je předlohou pro aplikaci, autor projektu Michel Remery.  

Podle něj je největším problémem dnešních mladých, že se často ženou za něčím, za čím nevidí smysl. „Největším problémem je, když se necháme pohltit a nevidíme nic za tím. Je jednoduché vyhořet nebo upadnout do deprese, když vidíme dnešní svět plný utrpení, bolesti a smutku," zmínil Remery. 

A recept na smutek podle Remeryho? „Zároveň je mnoho dobrého, co udělal člověk a to možná na těch nejméně očekávaných místech. Upřímně věřím, že za tím je Bůh mezi námi. Když začnete hledat, uvidíte mnoho skvělých příkladů okolo," podotkl Remery. 

Součástí aplikace, která může pomoci mladým na "těsné cestě do Božího království", jsou také liturgické texty k příslušnému dni, ale i modlitby a některé liturgické texty. Aplikaci si můžete stáhnout na tradičních místech jako Applestore, popřípadě Google play. Pro zájemce, kteří ale nemají chytrý telefon, je internetová podoba na stránce: http://www.tweetingwithgod.com/cs.

 Foto: na snímku vlevo zakladatel projektu P. Michel Remery. Autor foto: cirkev.cz