Chtějí pomoct změnit své okolí, a protože mají konkrétní nápad na změnu, dostali deset tisíc korun. Signály.cz ve spolupráci s  Nadačním fondem Credo CZ  vyhlásily loni v létě program s názvem Dobrý skutek, který měl finančně pomoct užitečným projektům s křesťanským přesahem pocházejícím od mladých lidí. Ve výběrovém řízení uspěly dva, v tomto článku vám oba představíme.

 

                             

Hledání identity v Olomouci neskončilo 

První z nich možná dobře znáte. Navazuje totiž na úspěšný počin mladých na Celostátním setkání mládeže, kteří páteční pouť na Svatý kopeček zpestřili Cestou identity. Její iniciátoři by nyní rádi v daném díle pokračovali a vydali brožurky zabývající se hledáním identity mladými věřícími. „Cesta v Olomouci vedla přes výtvarné prvky k zamyšlení nad tím, nakolik každý z nás rozvíjí své dary (nejen) jako muž a žena, a sloužila tak jako neobvyklé zrcadlo svědomí. Jedna část cesty se skládala ze vzkazů mužů mužům a žen ženám, i sobě navzájem. Tato pasáž měla u mladých velký úspěch a vycítili jsme, že hledání vlastní identity je pro mladé trochu hluchým místem, které bychom rádi zaplnili něčím smysluplným,“ zmínila motivaci pro pokračování v díle zadavatelka projektu Justina Trličiková.

Trojice mladých z Valašska by v této souvislosti ráda vytvořila brožurku zabývající se hledáním identity mladým člověkem. „Zatím jsme v začátcích, snažíme se v dané tematice lépe zorientovat, rozhodujeme se, jakou podobu bude brožura mít. Chtěli bychom, aby to byla mozaika příspěvků různých lidí s různým životním povoláním i zkušenosti,“ zmínila Justina. Desetitisícový příspěvek hodlají využít k pokrytí nákladů za tisk brožurek, případně také licence na grafický program. „Mohli bychom v něm tvořit obrázky nebo fotky s citáty,“ podotkla Justina.

Atraktivní prostor pro mladé

Z Valašska pocházejí také zadavatelé dalšího oceněného projektu. Jedná se o více než desetičlennou partu mladých lidí z děkanátu Valašské Klobouky kolem otce Františka Ponížila. Své dílo nazvali Projekt a jejich záměrem je oživit a zaktivizovat mladé napříč celým děkanátem.

Konkrétněji chtějí v pastoračním středisku ve Valašských Kloboukách vytvořit pro mladé atraktivní místo pro setkávání, v němž nebude chybět prostor pro modlitbu a sdílení, ale také hudbu nebo kavárnu. „Díky grantu můžeme zakoupit potřebné technické vybavení a kreativní potřeby. Máme pro naše setkávání vyčleněnou velkou klubovnu pastoračního domu ve Valašských Kloboukách, kde se pravidelně scházíme,“ představil záměr party mladých z Valašska zadavatel projektu Rostislav Šerý.

Dosud mladí koupili přenosné světla – reflektory, které umožní vytvořit požadovanou atmosféru. „Díky grantu můžeme zakoupit variabilní zadní kulisy, které bude možné použít k libovolné úpravě bílých stěn místnosti podle aktuální potřeby Zbytek peněz využijeme pro nákup kreativních potřeb pro účastníky – nejrůznější barvy, papíry a podobně,“ zmínil zadavatel projektu Rostislav Šerý.

Zadavatelé obou nápadů mají čas na uskutečnění svého záměru do konce dubna. S výsledky jejich práce vás seznámíme. Přejeme hodně úspěchů a Božího požehnání k dílu.  

Pokud jste o naší výzvě nevěděli, nebo jste neměli správný nápad a už ho máte, nezoufejte. V tomto roce bychom rádi finančně podpořili i další projekty. Zda budeme moci projekt Dobré výzvy uspořádat i letos, záleží i na tom, zda se nám podaří zajistit prostředky. Více informací o podpoře naší iniciativy najdete zde.                   

 Fotky: Autoři inciativy Projekt z Valašských Klobouk