Je problém, že s nikým nechodím? Jak říct svému klukovi NE? A co když se nikdy neožením, nezakusím nikdy sex? Jak poznat toho pravého? Musíme sdílet tutéž víru?

Sexualita - ve společnosti chléb dennodenní, v katolickém prostředí spíše téma tabuizované s jasnou idejí čistoty. Mladí jsou ve věku zralosti, nabývání vlastní zodpovědnosti, nechtějí být outsidery, často prožívají krizi víry. Francouzský kněz Jean-Benoit Casterman na toto období a řadu otázek reaguje a jeho publikace Láska, která za to stojí dospívajícím představuje možnost volby, jak se pohybovat na cestě (pravé) lásky a sexuality.

 

 

„V osmnácti letech během studií jsem si řekl: Proč nebýt jako ostatní? Nevypadají, že by byli nešťastní. Nechal jsem se chytit do všech léček: do sexu, alkoholu, drog,... Cítil jsem se svobodný a dospělý. Toužil jsem po sexu, ale ten se pro mě stal běžnou rutinou. Ovládal jsem umění svádět, a tak jsem byl, zejména u dívek, dost oblíbený. Stal jsem se také otrokem masturbace. Udělal jsem ze svého těla boha a těla ostatních se pro mě stala pouhými předměty. Ale i přes všechnu tuhle špínu jsem celým svým tělem a celým srdcem nikdy nepřestal volat po něze.

Po dvou letech tohoto šíleného života jsem se ve svém těle a srdci cítil naprosto zchátralý. Dvakrát jsem se pokusil o sebevraždu, ale dvakrát se stal velký zázrak. Protože i když jsem myslel na Boha málo, on myslel na mě.” (Michal, 21)

 

Pohlavní styk v nepravý čas může lásku poranit. Pohlavní aktivita vede u člověka k produkci oxytocinu - hormonu lásky, je druhem extra silného hormonálního a sexuálního lepidla, které spojuje partnery. A jak si to představit v praxi? Přilep k sobě dva listy papíru a poté je zkus od sebe oddělit: roztrhnou se, nebo alespoň jeden z nich - ten, který byl ke druhému více přilepený. Milování znamená vzájemné odevzdání se a propojení, při rozchodu dochází k utrpení a něco v nás stále zůstává, jsme na sebe nějak napojeni stejně jako ten kus odtrženého papíru.


A jaké můžou  být důvody, proč nad sexualitou přemýšlet a třeba i počkat?

  • Zdraví - čistota je jedinou 100%  spolehlivou ochranou proti AIDS a pohlavně přenosným nemocem, nečekanému těhotenství.

  • Svoboda ve výběru partnera - pokud ještě nejsme spojeni tělesně, můžeme přemýšlet a zavázat se svobodněji, nebo vycouvat, pokud jsme se spletli.

  • Důstojnost a duchovní život - zavázání se k čistotě spočívá ve věrnosti Bohu a jeho radám do života.

  • Záruka budoucí věrnosti - můžeš důvěřovat tomu, kdo je schopen z lásky a úcty počkat až do svatby.

  • Svatební dar - copak někomu darujeme už otevřenou láhev nebo použitý dárek? Vzpomínky na předešlé partnery mohou navíc ovlivnit vztah s tím současným.

 

Graficky zajímavé ztvárnění knížky, kde nechybí ani QR kódy, čtenáře provede prožíváním přátelství, přes první lásky, rozchody až po „Co Bůh spojil, člověk nerozlučuj!” Odpovídá na všetečné otázky, odkazuje na biblické úryvky a nechybí ani svědectví mladých, které sexualita svazovala. Na jednu stranu průvodce láskou obsahuje řadu lechtivých vtípků, kdy se autor snaží teenagerům přiblížit, na druhou velké ty, ty ty, pokud si s čistotou budou zahrávat, protože se můžou setkat s nemocí AIDS, nechtěným těhotenstvím nebo nevěrou. Záleží tak na čtenářově nastavení, jak se s tímto tématem sžije, jestli jej knížka nadchne nebo se mu bude zdát trošku vyumělkovaná. Mladší ročníky, které oblast sexuality objevují, ji možná přečtou jedním dechem, starší generace bude ale zřejmě nad některými tématy polemizovat.


Knížku můžete získat, pokud správně zodpovíte soutěžní otázku:

Jak se jmenuje křesťanská americká zpěvačka, která propaguje sexuální abstinenci do manželství a vystoupila u nás na Celostátním setkání mládeže v Táboře?

     a) Carrie Underwoodová

     b) Rebecca St. James

     c) Faith Hill 

 

Své odpovědi i s kontaktními údaji zasílejte na email: soutez@signaly.cz do 25. března 2018.


Správná odpověď na minulou otázku Jak se jmenuje krátká modlitba, kterou se modlíme během dne, když chceme být v kontaktu s Bohem byla: c) střelná. Na knížku Síla modlitby teenagera se mohou těšit Verča Tajčová a Tereza Ulbrichová. Gratulujeme! 


Pokud byste chtěli reagovat na obsah článku, můžete se zapojit do diskusního vlákna Láska, která za to stojí