„Jděte do celého světa a hlásejte evangelium všemu stvoření." Ježíšovu výzvu adresovanou učedníkům si k vzali k srdci iniciátoři evangelizační skupiny Jesus for You sdružující lidí z různých částí republiky i různých církví, kteří chtějí přinášet Krista nevěřícím na ulici i v různých životních situacíh. Položili jsme otázky Aleně Svobodové, které evangelizaci a organizaci skupiny zajišťuje. 

 

                                            

 

Mohla byste představit iniciativu Jesus for You? 

Iniciativa Jesus for You je o uvědomění si, že lidi kolem nás směřují stále do zajetí, pokud my jim neukážeme na Ježíše Krista, který za ně položil svůj život. Jan 3:16 říká jak moc Bůh miloval svět, a pochopení toho v nás rodí chuť, sílu a odhodlání jít a pomoci Pánu v záchraně světa.

Kdo jsou vaši evangelizátoři?

Jsme obyčejní lidé, žene nás jeden společný motor, udělat radost našemu Pánu. Jsme z různých koutů Česka, ale i Slovenska, jsme z různých církví, ale všichni s odevzdaným srdcem pro Pána. 

 

Kdo se může stát evangelizátorem? Jaké by měl mít předpoklady? 
Jediným a nejdůležitějším předpokladem je odevzdané srdce Pánu. Osobní vůle, která volá: "Pošli mě, půjdu já.". Naším úkolem je dovést lidi k Němu, tak jako kdyby to byly naše vlastní děti.
 
Jak na vás reagují lidé, které evangelizujete? 
Lidé dnešní doby potřebují záchranu a pomoc. Každý z nich hledá. A lidé v Česku jsou velmi hladoví po záchraně. Každý člověk má srdce a reaguje na Boží lásku, která je vylita do našich srdcí skrze Ducha svatého.
 
Letos se zaměřujete na evangelizaci chudých. Jak taková evangelizace vypadá? 
Jedná se o bezdomovce, lidi z ubytoven a další. Taková evangelizace vypadá tak, že lidem dáváme potravinové balíčky, které doprovázíme evangeliem a modlitbami za potřeby lidí přímo na místě. Mnoho z nich má slzy na tvářích a říká, že toto ještě nikdy nezažili. Ježíšovo světlo se nedá přehlédnout, a hlavně - mění lidské životy.
 
Co je podle vašich zkušeností největší překážkou lidí k tomu, aby uvěřili v Krista? 
Překážkou je většinou jejich vůle, naše neochota jít a být jim tak na blízku jako Ježíš a nedostatečné pochopení Ježíšovy lásky. On se k nám vydal až na smrt, dokážeme i my druhé považovat za přednější než sebe? Dokážeme jít až za hranici, dokážeme jim zprostředkovat Krista? Pokud budeme mít takovou lásku, dokážeme lámat všechny překážky. Víra v Boží moc mění okolnosti a lidé jsou vyváděni ze svázaností a z toho, co jim brání přijít blíž a dotknout se Ježíšova pláště.
 
Evangelizujete také na ulici. Nepletou si vás lidé se Svědky Jehovovými? 
Svědkové Jehovovi nejsme, jsme učedníci Ježíše Krista, máme tu obrovskou výsadu, kterou má každý upřímně věřící křesťan, jít a svědčit o svém Pánu, co pro nás udělal a jaký je život s ním. To mohutně přehlušuje veškeré vlivy dnešní společnosti. Tato činnost je specifická tím, že jí doprovází Boží přítomnost, na kterou lidé reagují pozitivně, ať už jsou příznivci či odpůrci činnosti Svědků Jehovových.
 
Zdroj fotografie: web Jesus for you