Na konci června oslavil čtvrté výročí kněžského svěcení dlouholetý Signálník František Ponížil (@Ferenc). Po pěti letech v pastoraci, kdy působil rok jako jáhen v Přerově a čtyři roky jako kaplan ve Valašských Kloboukách, se na čas vrátí do školních lavic (mají-li ovšem v Římě lavice), protože jej otec arcibiskup Graubner posílá do Věčného města studovat církevní právo na Papežskou univerzitu Svatého Kříže, kterou vede Opus Dei.

Kdy odjíždíš?

Z Klobouk odjíždím koncem července, v srpnu jsem na jazykovém kurzu němčiny v Heidelbergu a do Říma letím 2. září. První měsíc bude jazykový kurz a potom v říjnu škola.

Máš už nějakou představu o tom, jak bude studium probíhat? Je to stejné jako v Česku, nebo jsou nějaké rozdíly? 

Trochu představu mám. Do školy se chodí každý den dopoledne s výjimkou pátku, to škola není vůbec. Rozdíly oproti Česku nevím… Rok je rozdělen na dva semestry a končí se zkouškami. Velká část zkoušek je písemných, takže nevím, zda je to výhra (vždy jsem měl raději ústní zkoušení).

Jak jsi na tom s italštinou? 

Non capisco, mi dispiace :-D. (Základní fráze: Promiňte, nerozumím.) Snažím se učit už víc jak rok, takže uvidíme. Základním věcem víceméně rozumím, ale dělá mi problém mluvit. 

Kolik roků tě v Římě čeká?

V Římě bych měl strávit tři roky. Na jednu stranu se těším, na druhou stranu mám i obavy, které se týkají hlavně jazyků. Bude to veliká změna.

Proč se vlastně jezdí do Říma studovat církevní právo? Nejsi první kněz, o kterém vím, že byl takto poslán. Proč zrovna církevní právo? Proč je pro kněze důležitější než jiné oblasti?

Právo je velmi praktická disciplína, která mě baví. Diplomku jsem psal z práva. Studium je také intelektuálním obohacením. Nejčastěji se z právních věcí řeší neplatnost manželství. Pokud jsou k tomu právní důvody, tak může být manželství buď zrušeno (obvykle nesvátostné manželství) nebo prohlášeno za neplatné (svátostné nebo nesvátostné manželství). Svátostné manželství uzavírají dva pokřtění, když je jeden ze snoubenců nebo oba nepokřtění, tak je to manželství nesvátostné.

Církevní rozvod není možný, protože svátostné a dokonané manželství je nerozlučitelné lidskou mocí. Konec přichází až se smrtí jednoho z manželů. Pokud je nějaký důvod pro neplatnost svátostného manželství, tak se vždy jedná o skutečnost, která nastala před uzavřením manželství. Důvod pro neplatnost manželství může být těžká závislost (např. na alkoholu, drogách, sexu, automatech nebo i rodičích), neschopnost převzít podstatné manželské povinnosti, vyloučení věrnosti, dětí atd. Těch důvodů je celá řada. Soud zkoumá zda bylo manželství platně uzavřeno a pokud shledá že ne, tak ho prohlásí za neplatné. Rozsudek o neplatnosti manželství v praxi znamená nejen možnost uzavřít nové manželství, ale případně i návrat ke svátostnému životu. A v tomto momentu má právo pastorační rovinu.

Takže jdeš studovat do Říma kvůli velkému počtu manželství, které se dostanou před církevní soud?

Ano, jdu studovat proto, abych byl odborně připraven pracovat na církevním soudu. Už teď dělám pro soud výslechy. Manželských kauz je hodně. V roce 2017 Interdiecézní soud v Olomouci přijal 64 případů a v tomtéž roce vynesl celkem 80 rozsudků, z toho 76 manželství bylo neplatných, jedno bylo shledáno platným a tři případy šly do vyšší instance. K 1. 1. 2018 leží na soudu 112 kauz, které je potřeba vyřídit. Na tuto práci je 16 členů soudu.

Proč je tolik případů? Stává se opravdu tak často, že je manželství uzavřeno neplatně, anebo lidé v anulaci vidí možnost, jak uniknout ze svazku, který se jim „nepovedl“? 

Proč je tolik případů? Těžko říct, možná to souvisí i s duchem dnešní doby, který nepřeje trvalým rozhodnutím. Všechno je zaměřeno na spotřebu a výkon. Děti kopírují svoje rodiče, to je věc přirozená. Když dospělí řeší vztahové problémy rozvodem, tak je pravděpodobné, že jejich děti to budou řešit stejně. Vysoká míra rozvodovosti škodí trvalým vztahům. Je těžké se proti tomu postavit. Jsem rád za každý mladý pár, který má odvahu uzavřít manželství a udělat rozhodnutí opravdu na celý život.

Jestli je nulita manželství únik z nepovedeného vztahu? Nevím. Někdy se setkávám s názory, že lidé si vymyslí cokoli, aby mohli uzavřít nové manželství. Před výslechem i po jeho skončení se přísahá na evangelium, že budu mluvit pravdu. Soudce je možné obelhat, ale Pána Boha nikoli. Soudce když vynáší rozsudek tak musí mít morální jistotu o platnosti nebo neplatnosti (tzn. musí si být jistý ve věci před svým svědomím). Manželské věci vždy rozhoduje senát – obvykle složený ze tří soudců.

Já osobně věřím, že je možné uzavřít manželství na celý život. Jak je to v mém oblíbeném vtipu: Prarodiče slaví diamantovou svatbu a vnučka se ptá: „Babi, ty ses nikdy nechtěla s dědou rozvést?“ „Ne, ale zabít jsem ho chtěla několikrát.“

K tvému kněžství - cesta k němu byla přímá (měl jsi jasno hned) anebo klikatá a zdlouhavá?

Vždycky mě táhla informatika. Vystudoval jsem obor Technické lyceum na šumperské průmyslovce. Ve třetím ročníku jednoho květnového čtvrtka po čtvrté hodině odpoledne (srov. Jan 1,39) jsem jel s kamarády na kole domů. Při cestě (mezi obchodní akademií a bývalým pivovarem) mě napadla myšlenka: „Ty ten vývoj v IT nestíháš sledovat. Běž dělat něco, co má smysl. Běž na kněze.“ Řekl jsem: „Ano Pane, půjdu.“ A v tu chvíli jsem zakusil hluboký pokoj.

Co z kněžských povinností je pro tebe radostí? A co ti naopak dává zabrat?

Radost je práce s mládeží a vůbec s lidmi, kteří chtějí na sobě pracovat. Mladí na Valašsku jsou šikovní. Když vidím jak roste Projekt pro mladé, tak mám velkou radost. Náročné je učit velké skupiny (kolem 20 dětí) náboženství. Na vesnicích se učí dobře, tam děcka mrzí, když hodina odpadne. Další radost je zpovídání, když vidím, co Bůh koná v životech druhých lidí. Samozřejmě i to zpovídání je někdy náročné (zvláště zpovědní maraton před svátky, někdy – zvláště po obědě - bojuju s mikrospánkem).

Jak ses dostal k Signálům? A proč tady zůstáváš, co ti zdejší prostředí dává?

K Signálům jsem se dostal v pravěku, tzn. někdy v roce 2005, pak jsem byl vedený jako diecézní redaktor a po změně na web 2.0 jsem nějakou dobu dělal admina diskusí. Na Signálech jsem kvůli blogům a kontaktu s lidmi. Je to obohacující.

Děkuji za rozhovor a budeme se těšit, že si na tvém blogu přečteme nějaké postřehy z Říma :)