I v některých farnostech se sbíraly a možná ještě sbírají podpisy pod petici podporující ústavní zákon, který by stanovoval právní ochranu manželství jako trvalého svazku muže a ženy. Za touto iniciativou stojí Aliance pro rodinu. Její předsedkyně Jana Jochová přibližuje současné dění, v němž se o přízeň poslanců ucházejí také aktivisté podporující uzákonění stejnopohlavních manželství. 

Aliance pro rodinu sleduje projednávání návrhů změn zákonů týkajících se manželství. Jaká je nyní situace? 

Situace je taková, že zatím na projednávání nedošlo, i když bylo na programu Sněmovny už 31. 10., ale jednání předchozích bodů (vydání poslance Ondráčka k trestnímu stíhání a novela sportu) se natolik protáhla, že na manželství nezbyl čas. Naši oponenti z toho byli výrazně zklamaní, upnuli k tomuto datu velká očekávání. Nazvali tento den jako Férový, týden dopředu nainstalovali výstavu fotografií homosexuálních párů toužících po manželství na Malostranské náměstí před Sněmovnou a od rána zde stáli a všem poslancům, kteří museli projít kolem, rozdávali koláčky s nápisem "Nechceme registrované chceme svatební". Jejich celý štáb se zázemím odhadem tak do sta lidí se usídlil v domě naproti Sněmovně (mimochodem vlastní ho bývalý člen vlády, politik Martin Bursík), odkud vlála obří duhová vlajka. V určený čas se vypravili na recepci Sněmovny, aby na galerii mohli přímo sledovat jednání. Jejich cílem bylo zabrat si celou galerii pro sebe (ta má kapacitu necelých 50 míst), protože když jsme přišli my (skupina necelých deseti lidí), tak nás skoro nechtěli pustit. Na kolik peněz je jen tento jediný den vyšel, to si odhadnout netroufám. Jejich zklamání z toho, že se jednání ani neotevřelo, bylo cítit přímo hmatatelně.

Kdo z aktivistů (na obou stranách) se projednávání - byť neuskutečněného - zúčastnil? S jakým ohlasem, výsledkem? Jaké jste vnímali reakce mezi poslanci?

Aktivisté za manželství pro všechny jsou nesmírně šikovní v získávání finančních prostředků – proto si mohou dovolit – protože je to často v rámci jejich placeného času - být takto aktivní. Na druhou stranu i jejich tváře se pořád opakují a dá se říci, že se už docela známe. Všude chodí především duo Walek, Horáková – on předseda Prague pride a ona jejich hlavní právnička, ale i mnozí další. Velká část z nich se může chlubit pracovním životopisem tu Úřad vlády či nějaké ministerstvo a pak hezky nějaká jakože nezisková organizace nebo aspoň student FSS ?. Týdeník Echo nyní vydal takový docela věrný přehled a pohled do zákulisí jejich (i našeho), tak asi nemá cenu to opisovat. Odkaz na to se dá najít i na našem facebooku. Aliance pro rodinu je proti nim vlastně jen takový malý David vedle Goliáše. S kolegou Janem Gregorem jsme jen dva, kdo tyto věci děláme naplno, naštěstí se nám nyní hlásí další lidé, kteří vnímají naléhavost situace a chtějí pomáhat. Tedy do Sněmovny s námi šli dobrovolníci, kteří nám nabídli, že se přímo na té galerii budou modlit, dokud to neskončí a skutečně tam zůstali, dokud Sněmovna nedojednala.

foto: Aliance pro rodinu

Obě strany sbíraly mezi lidmi podpisy pod petice na podporu jimi navrhované změny. S jakým výsledkem tyto petice dopadly?

Petice za manželství pro všechny startovala už loni v prosinci, v červnu odevzdali do Sněmovny něco přes 70 tisíc podpisů. My jsme zpočátku nevěřili, že budou mít takový úspěch, ale vzhledem k tomu, že za nimi skutečně stála dokonale naplánovaná marketingová kampaň (bylo by zajímavé, aby ji někdo vyčíslil), tak jsme to podcenili. Ovšem také jsme nechtěli dělat jen nějakou protiakci, to ani nezapadá do naší agendy, kterou je primárně podpora a ochrana rodiny. Čekali jsme tedy, jestli nevzejde nějaký impuls od politiků, který bychom mohli podpořit. A skupina poslanců svůj návrh na manželství muže a ženy do ústavního pořádku podala až ke konci června, za pár dní ho podpořila naše petice. Ta také neobsahuje žádné negativní slovo, je formulovaná ryze pozitivně a je celou pravdou, že tento návrh ústavní novely by znamenal pouze změnu tří slov, žádné další navazující právní předpisy by se nemusely měnit (na rozdíl od manželství pro všechny, jejichž kampaň ale právě to lživé tvrzení, že jde i v jejich případě o změnu jen tří slov, obsahuje). Ústavní novelou by byl zachován status quo, jen by se zvýšila ochrana a prestiž manželství muže a ženy.

Naše petice měla od začátku obrovský ohlas, jako by lidé čekali, že konečně někdo něco udělal, k čemu se mohou přihlásit – 10 tisíc podpisů (papírových!) jsme měli snad hned za 10 dnů, nyní jich máme skoro 80 tisíc a to ještě neuběhlo půl roku od vyhlášení. Část přes 60 tisíc jsme už odevzdali do Sněmovny a měli tak veřejné slyšení. To byla příležitost říci své argumenty na půdě Poslanecké sněmovny, protože do té doby vlastně zaznívaly hlavně opačné názory. Jejich kampaň vyzývala i k takovým absurditám jako posílání pohlednic poslancům – dokonce k tomu pořádali hromadné setkávání, jejichž cílem bylo posílání těchto předtištěných pohlednic. Představitelé kampaně Jsme fér chodili na všechny možné sněmovní výbory i se svými srdceryvnými příběhy, které poslancům říkali pořád dokola, i na slzy tam docházelo.

Jednání je tedy odročené na 14. listopadu. Co je možné do té doby ještě udělat pro podporu manželství jako svazku muže a ženy? Jaký by z vašeho pohledu byl příznivý výsledek?

Rádi bychom, aby naše petice skutečně měla přes 100 tisíc podpisů, takže určitě má cenu ji stále šířit a podepisovat, protože na ni se pak můžeme odvolávat, ať to dopadne, jak to dopadne. Takže určitě propagace petice, osobní sběr podpisů, to je něco, co stále potřebujeme. A také o tom mluvit. Stále se setkáváme s tím, jak lidem nedochází, že takto zásadní překopání manželství je v podstatě kulturní revoluce a začátek konce křesťanské civilizace. Tedy je možnost dělat přednášky, účastnit se diskusí na sociálních sítí, šíření našich materiálů. Třeba příspěvky odborníků, kteří mluvili na veřejném slyšení, jsme sestříhali a máme je na našem youtube kanálu a facebooku – veškeré jejich šíření by nám moc pomohlo. Pořád také hledáme šikovné lidi, kteří by nám pomohli třeba s webovými stránkami a veškerou touto propagací na sociálních sítích, v tom máme zatím velké slabiny.

Příznivý výsledek bude, když manželství pro všechny bude zamítnuto hned v prvním čtení i za cenu zamítnutí manželství do ústavy, ale zda se to stane si netroufáme odhadnout. Poslanci zvláště ti z ANO jsou z velké míry v tomto nečitelní, tedy nevíme, jak nakonec budou hlasovat. A také není jisté, zda 14. 11. vůbec na hlasování dojde, čekáme dlouhou rozpravu – věříme, že poslanci tomu budou věnovat svůj čas a že představí v rozpravě své pozice. Celkově se domnívám, že pokud nedojde hned k zamítnutí obou návrhů, což by pořád znamenalo zachování statutu quo, máme před sebou ještě několik měsíců dlouhých jednání. A o to víc pak bude potřeba vytrvat, jak v naší petici, tak i ve veřejné osvětě a diskusi.