Prožíváme dobu postní, ve které jsme stále vyzývání k obrácení a také proměně. Občas totiž nestačí jen přestat dělat něco špatného, přemoct svůj zlozvyk, udělat dobrý skutek. (K tomuto jsme vás inspirovali v předchozím článku tématu.) Boží slovo v textech Písma, které čteme v tomto liturgickém období, nás vyzývá k celkové proměně člověka.

Možná jste si to při četbě Písma neuvědomili, ale obrat a proměna znamenají trošku něco jiného. A právě to nám osvětlila druhá inspirace k výběru tématu: Kapitola „Teorie konverze“ amerického spíkra Marka Harta z knihy, která pod názvem „Crash test“ vyšla i v češtině. Jak kapitola, tak celá kniha povzbuzují mladé, se kterými Hart denně pracuje, aby proměnili své životy. Tím se myslí úhel pohledu, postoj a odevzdanost Bohu. Mark přitom vychází z vlastní zkušenosti...

Dokonalá proměna motýla... (Flicker.com)

Proměna jednoho "správného katolíka"

Mark, který byl prakticky „správným křesťanem“ si jednoho rána prožil, jak sám říká „svůj poslední krok konverze“. Pro naše téma to můžeme popsat jako poslední krok mezi sto osmdesáti a sto osmdesáti jedna stupni. Letadlo, ve kterém seděl, bylo během letu poškozeno a společně se svými pasažéry začalo rychle ztrácet výšku. Kromě myšlenek na to, že ráno možná nedal prádlo do sušičky a určitě nezavolal matce, si Mark uvědomil, že se za chvíli postaví tváří v tvář Ježíšovi. V ten moment pocítil těžkost svých spáchaných hříchů, bylo mu to líto a vyslovil nejpokornější modlitbu svého života: „Pane, strašně se omlouvám za člověka, který jsem od té doby, co jsem Tě poznal.“ Jednoduše řečeno – poznal svou hříšnost a litoval ji. Zjistil, jaký sobec se v něm skrýval, jak své nadání používal pro sebe, ne pro Boha. Jak hledal opravdovou radost, ale tu bez Boha nenacházel.

Do této doby byl spokojený sám se sebou jako katolíkem – byl slušný, dobře náboženskyvychovaný,chodil do kostela. Po této zkušenosti už cílem jeho křesťanského života nebylo jen něco špatného nedělat nebo přestat dělat. Cílem se pro něj stalo odevzdání se Bohu: „Když se takto odevzdáme, získáme milost, abychom opustili sobecký života a začali žít nesobecky. Podle mého názoru je právě tohle rozdíl mezi konverzí ke Kristu, která se většinou týká hlavně myšlení, a proměnou v Kristu, která zahrnuje čin: změnu prostředí způsobu vyjadřování, chování a motivací. (…) Krutá realita ale je, že Ježíš vás nevolá, abyste byli lepšími lidmi. Ježíš Kristus vás vybízí, abyste se stali novými lidmi, novým stvořením (Gal 2,20), abyste se neobrátili pouze ve vaší mysli, ale proměnili se v těle i v duchu.“ (Kniha Crash test, s.19.)

180stupňová duha, symbol Boží smlouvy s člověkem. (Flicker.com

Možná se i my cítíme jako dobří katolíci/katoličky. Možná nám ale stále něco chybí. Je to ta Hurtova opravdová radost? Je to smysl života? Nebo něco jiného? Možná je letošní půst příhodnou dobou něco s tím začít dělat - začít jinak či jinde hledat. Prostě nečekat na to, až s námi bude padat letadlo nebo dostaneme Jonášovo znamení (viz liturgická čtení ze středy uplynulého týdne ;-) - Lk 11,29-32). A proto jsme vybrali únorové téma takové, jaké jsme vybrali. Protože občas sto osmdesáti stupňový obrat nestačí a chce to ještě něco navíc.

 

 

P.S. Zažili jste si jako Mark svůj bod zlomu? Krok o více než 180 stupňů? Bod nebo proces obrácení? Pokud o tom rádi vydáte svědectví napište jej do komentáře. 

P.S.2: Knihu Marka Harta "Crash test: Narazit na Boží lásku" v roce 2009 vydalo Karmelitánské nakladatelství. Vybrané části knihy naleznete i na Vira.cz.

P.S.3.: V příštím článku, kterým završíme téma, vám přineseme rozhovor s člověkem, který vědomě prožil něco, co si řada z nás vůbec nepamatuje, přestože je nám to každoročně znovu připomínáno právě o Velikonocích. Malá nápověda:

(Zdroj: Flicker.com.)