Milí uživatelé webu, v poslední době zaznamenáváme na signály.cz větší výskyt napětí mezi diskutujícími v komentářích pod blogovými články nebo i stížnosti autorů textů, pod kterými se debatuje. Proto přinášíme pár podnětů k zamyšlení, abychom si zbytečně naše společenství a vztahy zde nepoškozovali nebo nedávali špatný příklad jiným návštěvníkům.

 

(zdroj: pixabay.com)

 

Každá diskuze vyžaduje kázeň

Každá diskuze vyžaduje kázeň. Na internetu větší, jelikož s člověkem, se kterým diskutujeme, se nevidíme tváří v tvář. Nemůže tedy smysl sdělení odečítat i z mimiky, gest apod. Neverbální komunikace se na našich sděleních podílí až ze 70 %! Na tuto skutečnost většinou všichni často zapomínáme.

 

Diskuzi je nutné chránit, aby se vůbec mohla vést

1. Buďme partnerem do diskuse. V článku dále mluvíme záměrně o partnerech, není tím myšlený partnerský vztah muže a ženy.

2. Snažme se druhému porozumět (vzít v potaz jeho argumenty, jeho názory, jeho postřehy). Případně pokládejme doplňující otázky, aby nám bylo jasné, co a proč se nám snaží partner sdělit. Když nesouhlasím, vysvětlím proč.

3. Dodržujme zákony (zde to znamená i Pravidla signály.cz).

4. Kdo s námi nesouhlasí, není nepřítel. Rozporujme názory, ne osoby, které je vyjadřují.

5. Buďme zodpovědní za své výroky (autor článku, správce společenství ani provozovatel signály.cz nepřebírá odpovědnost za obsah jednotlivých komentářů; čtenář sám musí zvážit jejich důvěryhodnost). Pamatujme, že svým chováním a vkládáním neúplných (matoucích, neověřených, neodborných,…) informací, můžeme vnášet zmatek a poškodit tím ostatní čtenáře.

6. Vyjadřujme se svobodně, ale k věci (neutíkat od tématu, nejen proto, že čas je drahý).

7. Otevřeně ale slušně. Nikdy nesnižujme důstojnost partnera (nesnižujme se k tomu, abychom se dotkli jeho osobnosti, používali hrubá slova či urážky; nikdy nesmíme partnera ponížit).

V Bibli se píše: „Je ctí pro muže upustit od sporu, kdejaký pošetilec jej však rozpoutává“ (Přísloví 20, 3).

Na internetu se v komentářích objevuje často postoj sporu. Účastník argumentuje pro svůj názor s cílem přesvědčit druhé o jeho správnosti. Převládá obhajoba svého stanoviska. Konstruktivní diskuze má mít spíše charakter zkoumání společného zájmu. Jde více o přesvědčení partnera o kvalitě vlastního názoru.

Naše argumenty mohou být konstruktivní nebo destruktivní. Záleží na tom, jak je podáme. Diskutér často vstupuje do debaty s přesvědčením, že má ve věcech, o nichž se „mluví“, jasno a jeho touhou je vysvětlit to ostatním. Pokud se setká s nepřijetím, začíná být agresivní. Takové schéma ale diskuzi předem vylučuje. Konstruktivní není ani dlouhá analýza s hromadou odkazů a argumentů, které podporují jen debatérovu verzi.

 

Smysl internetových diskuzí je závislý na způsobu, jakým jsou vedeny

Většinou se objevuje v internetových debatách tzv. spouštěcí efekt silných proklamací. Po prvním „silnějším tónu“ se okamžitě začnou přidávají další. Většina „hádek a nedorozumění“ vzniká nepochopením toho, co chtěl druhý sdělit. Třeba jen nevinné „přátelské popíchnutí“ může být vnímáno jako osobní napadení. Jak může v psané diskuzi partner poznat, co „není myšleno vážně“?

Na internetu se lidé často chovají jinak, než kdyby měli příležitost být s námi v jedné místnosti. Někdy jsou účastníci diskuze sváděni k argumentaci svým „selským rozumem“, jako by si nepotřebovali zjišťovat informace nebo se v dané problematice vzdělávat.

CAPS LOCK doporučujeme nepoužívat. Příspěvek velkými písmeny je vždy vnímán negativně, někdy až útočně. Narazíme-li na komunikační faul, nebojme se dotyčného na to upozornit. Prokazujeme mu službu. Někdy pro odlehčení debaty pomůže vtipná reakce.

Pokud se nám nechce diskutovat (pro nedostatek argumentů, nálady apod.), můžeme alespoň podpořit komentáře, které jsou nám sympatické. Můžeme také nediskutovat:) nebo pokud jsme autory článku diskuzi předem vyloučit. Vždy a všude se na internetu ale najdou tací, kteří na nějakou dobu opanují určitou oblast diskuzních fór s cílem šťourat a rozdat si to (zase) mezi svými příznivci nebo odpůrci.

 

Ochrana soukromí na signály.cz

Na webu www.signaly.cz je každý uživatel povinen se chovat podle Pravidel portálu. Každý registrovaný uživatel si zde může nastavit soukromí ve vztahu k jiným konkrétním uživatelům formou jejich zákazu. Tato funkce je v nastavení profilu v rozbalovacím menu pod heslem „upřesnit“. Je možné zakázat konkrétním uživatelům psát na nástěnku, posílat vzkazy, vidět aktivitu nebo jen vlastní informace. Obdobné nastavení je možné provést i ve společenství (oprávnění pro nástěnku, členství a komunikaci) a pro blog. Samotné nastavení možnosti komentování pod článkem je možné omezit nebo úplně zakázat. Nevhodné komentáře může pak správce mazat.

Možnost diskuze na Signálech je jednou ze silných stránek webu. Je zodpovědností nás všech pomoci tuto platformu chránit, aby zde mohla být a byla součástí vize, poslání nebo motta signály.cz.

 

Tým signály.cz

Napsáno s pomocí mnoha internetových zdrojů