Desítky pracovníků v pastoraci mládeže z řad kněží, řeholnic, center pro mládež i učitelů se sjely ve čtvrtek a pátek 7. a 8. prosince na dvoudenní Konferenci o mládeže, kterou hostilo Rekreační zařízení Vyhlídka v Češkovicích u Blanska. Bohatý dvoudenní program zahrnoval přednášky odborníků z řad výchovy mládeže na téma doprovázení mladých lidí k volbě povolání, diskuzi, ale také rozpravu nad výsledky dotazníku z Celostatního setkání mládeže v Olomouci.

                             

Účastníci mohli v příjemném prostřední rekreačního zařízení vyslechnout přednášky odborníků z různých oborů. Své zkušenosti s doprovázením mládeže předali například salesiánský provinciál Petr Vaculík, formátorka kandidátek k řeholnímu životu Kongregace milosrdných sester Vilma, publicista a vychovatel Jiří Zajíc, ředitel Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži Jan Košárek, bývalý ředitel Diecézního centra života mládeže českobudovějické diecéze otec Roman Dvořák nebo pracovnice centra prevence sexuálně rizikového chování Marie Fridrichová. Účastníci si tak poslechli zajímavé poznatky z různých oborů vychovatelské práce. Nechyběla ani diskuze ve skupinkách a samozřejmě mše svaté.

Všemi přednáškami se prolínala potřebnost křesťanských hodnot při výchově mládeže. Ostatně podle výzkumů, i nevěřící mladí prahnou po „křesťanských hodnotách“, aniž si to často plně uvědomují. Jak ve své přednášce upozornil publicista Jiří Zajíc, podle výzkumu Institutu dětí a mládeže touží mladí nejvíce po fungující rodině. Zdraví a kariéra se nachází v jejich hodnotovém žebříčku daleko za touto hodnotou, která je bytostně vlastní křesťanství. Ve své přednášce pojmenoval základní principy, díky kterým může člověk dosáhnout zralosti, a tak vhodně rozpoznat Boží povolání.

Přednáška katolického publicisty, v níž hovořil také o problematice dezinformačních webů, zaujala i dvě řeholní sestry. „Líbilo se nám, jak hovořil o tom, že by si mladí měli ověřovat informace. Ve své učitelské praxi se setkáváme s tím, že mladí se moc nezajímají o to, jak se k nim informace dostávají,“ zmínily sestry.

 

Natankování a naplnění druhých 

Vedoucí programů střediska Rodina Centra pro rodinu a sociální péči v Ostravě Marie Fridrichová zase přednesla svou zkušenost s přednáškami o pojetí sexuality křesťanskou morálkou na základních školách. Upozornila, že děti se nezřídka dokáží ztotožnit s myšlenkou, že sex by měla doprovázet láska a zodpovědnost, kterou při hodinách sexuální výchovy obvykle neslyší. Během své přednášky, při níž několikrát rozesmála účastníky, podotkla, že spojení sexu a lásky je občas novinkou i pro vyučující sexuální výchovy.

Týmáka Vojtu ze Staré Vsi nad Ondřejnicí zaujaly prezentované výsledky dotazníkového průzkumu z Celostátního setkání mládeže, které zazněly na závěr programu v pátek dopoledne. „Nejvíce se mi líbil čtvrteční workshop o médiích s Jiřím Zajícem, potom páteční přednáška pana Čapka o vyhodnocení průzkumu dotazníku. Nejvíc mě zaujalo, že 12% procent lidí přečetlo katechismus, což je překvapivé vzhledem k tomu, že nejčastěji bylo dotazovaným sedmnáct let,“ podivil se týmák Vojta Změlík.

Na závěr konference se účastníkům přimluvil otec biskup Pavel Posád, který jako zástupce ČBK přihlížel velké části celé akce a také celebroval jak čtvrteční, tak páteční mši. „Věřím, že konference splnila svůj účel. Marně bychom se scházeli, kdybychom poselství, které jsme tu dostali, nepřenesli tam, kde bydlíme. Člověk přichází, dojde k výměně názorů. Vyprázdním se vnitřně, abych mohl načerpat od druhého. Jestli je člověk plný sám sebe, nemůže naslouchat tomu druhému. Děkuji všem, kteří sem přijeli, aby si vyměnili informaci. Jedna přednáška byla lepší než druhá. Natankovali jsme a máme co dávat druhým. Máme jedinečně originální poslání. Nikdo z nás nemá stejné otisky prstů, nemá stejné poslání. Můžeme najít hodně sobě podobné, ale i tak je originál. Každý člověk je originál, což je důkaz o Boží existenci. Při miliardách a miliardách lidí tvoří neustále originály. Poslání každého člověka je nezastupitelné,“ pravil na závěr konference otec Posád.

Spokojenost účastníků podtrhl na závěr týmák Vojta. „Jsem rád, že jsem tady byl. Celé to vnímám hodně pozitivně. Za poslední měsíce jsem slyšel spousty přednášek, ale toto bylo úplně něco jiného,“ sdělil Vojta. O své dojmy se podělil také ředitel sekce pro mládež ČBK a jeden z hlavních organizátorů akce otec Kamil Strak: „Myslím si, že příspěvky nebyly nudné. Byl to takový smyslupný čas, kdy jsme se vzájemně obohatili, poznali, zavtipkovali, pomodlili a odpočali," uzavřel otec Kamil.